Akce

Invertní cukr

Z WikiFood Recepty

Invertní cukr vzniká kyselou hydrolýzou sacharózy na glukózu a fruktózu, tuto reakci lze provést i enzymaticky pomocí invertázy (sacharázy). Podle podmínek reakce může být inverze částečná nebo úplná.

Invertní cukr se používá v potravinářství jako sladidlo do nápojů, cukrovinek a sladkého pečiva. Jsou výhodné z technologického hlediska, méně krystalizují, chutnají sladčeji. Slouží také jako výchozí surovina pro přípravu některých náhradních sladidel, např. sorbitolu a mannitolu nebo také v posledních desetiletích jako částečná nebo úplná náhrada za přírodní med.